Skogen mellan oss

Konstfrämjandet Bergslagen har tillsammans med sex andra distrikt i Mellansverige gått samman i ett projekt . för att stärka konstens roll utanför  storstäderna.

Konst på kalhygge

Anna Bergström har tillsammans med Kerstin Wagner verksamhetsledare på Konstfrämjandet skapat detta verk.

Projektet presenteras här Skogenmellanoss.se 

Vad är en skog?

Länsposten har besökt denna konstinstallation som ligger på ett kalhygge bakom förskolan i Tived.  ( Artikeln kan vara låst)