Trafikmätning i Tiveden

Under sommaren kommer trafiken runt nationalparken att mätas. Syftet är att få ökad kunskap om hur turister rör sig i området. Mätningen planeras pågå under perioden 15 juni till 15 september.

Nyhetsbrev från Laxå näringsliv. april