Open Infra – mer fiber till Tived

En kort sammafattning av artikeln ” Open Infra är redo att bygga ut fiber på tre platser i Tiveden” TIllräckligt många nappade på erbjudandet från Open Infra, som nu bestämt sig för att gräva för fiber.  118 hushåll i Tived, Kyrkhävden och vid Borasjön har tillfrågats.  49 har  tackat ja.   Fler kan ansluta sig om de vill.

Mer om detta finns att läsa i NA 2021-02 -10

Det är klokt att hänga på när fibertåget går – det brukar bli dubbelt så dyrt att ansluta sig senare.