TIF – Covidanpassar

Ingen uthyrning av lokalen i Åboholm
Inga gruppaktiviteter
Möjlighet att ta med sig familjen och träna.
Läs mer här
Styrelsemöten hålls online.
Årsmöte först i maj.