Styrelsemöte 14 sept

På förra mötet i augusti diskuterades  bristen på mobiltäckning och turismen.  En arbetsgrupp  bildades som har haft två möten under augusti.
På dagordningen kommer följande ärenden att tas upp

  • Senaste nytt om mobiltäckning
  • Arbetsgruppen om turism redovisar vad man kommit fram till
  • Turiststugans försäljning