Hört på styrelsemötet 14 sept

Till mötet kom förutom styrelse även politiker och tjänsteman från Laxå Kommun. Här pratades om:

Senaste nytt om mobiltäckningen.
Redovisades brev till PTS från Hembygdsföreningen som åter skriver till PTS  att  ” Vi konstaterar dock att svaret innehåller väldigt lite lösningsorienterade förslag och att ni överhuvudtaget inte diskuterar möjligheten till telefoni inomhus”

Det är med andra ord ingen rättighet att kunna ringa från bostaden! Något som var självklart när vi hade det gamla kopparnätet.
Trav kom  upp med förslaget att återigen göra ett mobiltest med hjälp av sopbilarna.

Arbetsgruppen om turism (Paul, Nina, Madde, Ulla och Erland  ) har haft två möte under augusti.  De presenterade ett förslag  som kompletterades med bl.a. cykelväg för vanligt folk!

Beslöts att till nästa styrelsemöte, den 5 oktober, inbjuda styrande politiker Rudolfsson m fl.  Önskvärt få med representanter från samhällsbyggnad, länsstyrelsen.  En övergripande diskussion om Infrastruktur!

Turiststugan köps av Jocke och Mia.