Loppis & Hantverk

Året 2020 är året då ingenting blev som det var tänkt – men nu slås portarna upp här och var i Tived för besökare.  En liten loppis kombinerad med lokalt hantverk har öppet fredag-lördag-söndag under juli månad.  Det är öppet kl. 13-17.