Aprilmötet inställt

TuG:s månadsmöte i april är inställt p.g.a.  Corona.
Nästa möte blir måndagen den 11 maj