Sanneruds kulturförening – till minne av Helge och Margareta

 Mötet sker på söndag den 15 mars kl 1700 i Skolbyggnaden i Tived
Välkommen!

 2020-03-15  OBS Mötet inställt p g a Corona viruset.

Inlägget är ett utdrag ur brevet.   Här kan du läsa hela,   Brev till möte 15.mars

“Vi är en samling Tivedsbor som är intresserade av att Sanneruds centrum, kulturmiljö och naturlandskap får fortsätta att finnas i sin nuvarande traditionella form samtidigt som möjligheterna även finns kvar att det kan få fortsätta att vara en levande mötesplats för byn och bygden.
Vi önskar därför starta en förening, som i dagsläget har det temporära namnet ”Sanneruds kulturförening – till minne av Helge & Margareta”.
Föreningens huvudsakliga syfte är att bevara och förvalta byns och fastighetens unika karaktär och det inslag som den utgör i byn samt bidra till att främja en levande by och bygd utifrån naturvård, kultur- och kulturmiljö.
Detta önskar vi göra genom att föreningen ansöker om ett avstående hos arv hos Allmänna Arvsfonden för att föreningen och bygden ska få förvalta fastigheten i Sanneruds centrum. Liknande har tidigare gjorts med Tivedstorp och Skolhusbyggnaden.
Vi vill att så många som möjligt kommer till ett möte och säger vad de tycker om idén. Mötet sker på söndag den 15 mars kl 1700 i Skolhusbyggnaden i Tived.”