Sociala företag

Sociala företag kom på tal på månadsmötet i förra veckan då HansTraav från kommunen  besökte mötet.    Läs mer  sociala företag  på Region Örebro.   Texten  längre ned är hämtad från Region Örebros hemsidor. Klicka och lär mer om vad det innebär.

Civilsamhälle och social ekonomi  –

“Region Örebro län arbetar för att öka deltagandet och inflytandet av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utveckling- och tillväxtarbetet.

Föreningar, stiftelser och sociala företag har viktiga roller för utvecklingen i hela länet. Därför vill Region Örebro län skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin.”

Vad är socialt företagande?

“Sociala företag startas och utvecklas för att lösa olika utmaningar i samhället. De sociala företagen kan exempelvis bidra till minskad psykisk ohälsa, bättre integration, högre andel återbruk eller samverka för att fler människor ska komma ut i arbetslivet.

Sociala företag definieras alltså av att de drivs med ett samhällsnyttigt mål i fokus.”