Klippböcker

Det här hände på den 2:a träffen, ett 15-tal kom. Det flesta från Skolbyggnadens nära omgivning, men vi fick besök både från Ykullen, Lilla Mosstorp och Sävsjöfallet.

Konstaterar att intresset för klippböcker är större än för än hemsidor. Gjorde ett tappert försök att berätta lite om TUG:s hemsida Tiveden.nu och hur man hittar till underrubriken Bibblan.

Anita, från Larssonsgården berättade att hon flyttade dit 1961 och på de tiden fanns det flera affärer i Sannerud. Den första affären startades förmodligen under mitten av 1870-talet. Någon undrade hur länge Gästgivaregården varit bruk. Har tittat i Ingemar Wikenrosboken om Sannerud och läser där att lagen om gästgivarskjuts upphörde 1933.

Wikenros bok, Sannerud – kyrkplats – sockencentrum- turistmål. En västgötaby i Tivedsbygd, tar jag med till vårt möte nästa vecka. I boken finns nog svaren på våra frågor.