Klimatförslag överlämnat

Många kom till mötet om Klimatnödläge, som Gretas gamlingar bjöd in till. Det var nästan fullsatt i Skolbyggnadens samlingslokal.  Det hela utmynnade i att ett medborgarförslag skulle överlämnas till kommunen.

 

Här kommer en hälsning från Gretas gamlingar i Tived.

“I går, 4 november, fick Bo Rudolfsson och Sara Pettersson, Laxå kommun, ta emot Gretas Gamlingars medborgarförslag om att kommunen bl a ska ta fram en klimatomställningsplan för att göra sin del för att nå Parisavtalsmålet. Under våren förväntas medborgarförslaget tas upp i Kommunfullmäktige. Nerikes Allehanda var på plats och artikel kommer in i onsdagstidningen.

På fredag kommer troligen Tvärsnytt (TV) till Tiveds Lanthandel för att göra ett reportage om medborgarförslaget och Gretas Gamlingar för klimatet. Vi välkomnar alla, oavsett ålder, som vill göra oss sällskap mellan kl 12-13. Ålder spelar ingen roll.”

Tack alla Tivedsbor som kom på mötet den 22 oktober i Tiveds skola och som sedan dess skrivit under medborgarförslaget. Ett femtiotal kommuner i Sverige har fått ta emot liknande medborgarförslag och Laxå kommun är den första i Örebro län.

”Det är i Tived det händer” som Bo Rudolfsson sa när han tog emot förslaget. Fortsättning följer… ”