Hans Traav gästade oktobermötet

Till TUG:s månadsmöte hade kommunens utvecklingschef, Hans Traav inbjudits.  Styrelsen hade i förväg stället några frågor som de önskade få belysta.

  • Ortsnamnet Tived – här följde en diskussion om vad som är Tived, Sannerud. Det är nog inte sista gången som detta står på dagordningen.
  • Cykelleder och turiststugan – det kräver mycket arbetet att hålla dessa igång. En viss hjälp utlovades.

Övriga frågor diskuterades men inga positiva besked gavs. Med tanke på att det ska sparas och dras in på många områden, så får de nog stå kvar på önskelistan tills vidare.

  • Nattaxi även till Tived
  • 50-plusboende i Tived
  • Personal från Laxå kommun kan hålla någon äldre träff per månad – ett gammalt önskemål.
  • Kommunfesten –