Upprop för klimatet

Gretas gamlingar

Gretas Gamlingar för klimatet i Tived

Bilden är från fredagssamlingen den 28 september.  Vi var 14-15 stycken som samlades vid Tiveds lanthandel.

Gretas gamlingar för klimatet i Tived startades av Jeanette och Fredrik Håkansson, Arne och Eva Olofsson, Anders Tivell och Martha Thernsjö, för att backa alla skolbarn som strejkat för klimatet i snart ett år med Greta Thunberg i spetsen. Deras huvudbudskap är att politiker och makthavare ska lyssna på vetenskapen och börja agera därefter. Gretas gamlingar träffas varje fredag kl 12, sedan slutet av juni, utanför Tiveds Lanthandel.)