Skogsprat och skolfilm på årsmötet

Buffertzonen blev hyggesfritt skogsbruk.  Anders Tivell gav en tillbakablick om hur det gick till när skogarna kring nationalparken  fredades från att kalhuggas. Vi  fick också en hint om framtiden – ett naturreservat är på väg att bildas i den svårtillgängliga marken  innanför Tarmlångsdalen.   Det finnas  gammelskog här – det är ofta just otillgängligheten som gjort att träden fått vara i fred.
Anders skickade en fråga vidare till åhörarna,  “vad vill ortsbefolkning ska ske  här?”

Ett  trevligt inslag  var filmen från olika byskolor i Tived – innan den nya skolan byggdes och alla barn åkte skolskjuts till den.  Det var en annan tid då – med matsäck som åts i skolbänken eller kanske i kapprummet.  Då vattnet hinkades upp ur brunnen och skolbarnen bar in ved och eldade i kaminen.
Utvecklingsgruppen fick ny styrelse. Det får bli en egen historia när årsmötesprotokollet är klart!

Vi var väl  ett trettiotal som var där. Det var trevligt på alla vis. Så åt vi den obligatoriska smörgåstårtan som idag kom från Tiveds lanthandel.  Lokalt ska det var när TUG bjuder!