Årsmöte 25 mars – kallelse

TUG ÅRSMÖTE 25 mars 2019

Handlingar till årsmöte kommer snart att  läggas ut  på hemsidan

ÅRSMÖTE Måndag 25 mars 2019 Kl. 17.30  i  Skolbyggnaden

Årsmötesförhandlingar’

Anders Tivell berättar om buffertzonen runt nationalparken

Förtäring

Gamla skol-och Tivedsfilmer

Välkomna