Supermåne över Unden

En bild från Camping Tiveds  brygga – supermåne över Unden.
Redan nu  får månen konkurrens av av sju ilsket rödblinkande ståljättar på andra sidan sjön vid Slottsbol.  Tänk dig 10 stycken till vid Fägremoar, ännu högre, som kräver  även konstant vitt sken.
Längst ut i till höger syns svagt rödblink från Ramsnäs.

I olika konstellationer jobbas det för att  bevara  Unden och omgivningarna.  Att vi ska vara rädda om vår vackra sjö är alla överens om.  Ingen är emot vindkraft i sig men frågan är hur höga vindkraftverken måste det vara?   Ju högre desto mera belysning krävs det.

Bevara Undens landskapsbild

tug 2019-01-14 -möte

TUG har haft årets första styrelsemöte 14 januari. Styrelsen är på alerten och många nya idéer dis kuterades.  Läs mer  här :   Protokoll TUG 190114

Årsmöte 11 mars kl. 17.30. – Innan dess så hoppas man få fram folk som gillar att jobba för Tived! Nya ledamöter i styrelsen behövs – vill du jobba aktivt för bygden – nu har du chansen. Här finns en mötesplats för både dem som bott länge i trakten och de som är nyinflyttade.

Kulturen lyfts fram med kulturår, kulturprogram och så det gamla kära biblioteket. Viljan är god men frågan är hur långt orken sträcker sig? Minnet är kort! Så jag har bläddrat litet på DialogTivedens hemsida. Alla länkar fungerar inte som det ska, men några bilder från de första SkönaMaj som hölls 2010 kan du hitta där. Förra året hölls förmodligen det sista Sköna Maj. Sköna Maj har byggt på att den som tycker det är roligt att göra något gör något.

Kulturchefen Thomas Dahlberg har besökt Tived och diskuterat kultur – ska bli intressant om att få höra mer om vad det gav.

Biblioteket – aktiviteter under våren – tidningsurklipp och bilder