Idag är biblioteket öppet 16-19

I bibliotekslokalen väntar Lisa  och  Per Hellman på dig!  Gör som jag – gå dit och sällskapa dem en stund.   Vi kan alltid prata lite om ljusmiljöförstöring och höga vindkraftverk.  Tar med urklippsböcker så kan vi  minnas hur det var förr – mörker rådde på höstkvällarna. när  man försiktigt tassade fram  på byagatan med stormlykta i näven

Vindkraftverk vid Fägre moar

Det planeras för mera vindkraft utmed Undens stränder.  Rabbalshede kraft  har sedan tidigare tillstånd till att bygga 18 stycken vindkraft,   185 meter höga.  Nu söker man i stället koncession för 10 st  240 m höga.  Vindkraft högre än 150 m måste ha hinderbelysning.  Detta innebär bland annat att dygnet runt kommer vitt sken att blinka på himlen.  Med så höga vindkraftverk och  kommer  naturligtvis landskapsbilden att förändras på den östra sidan av Unden – dvs Sannerud med om nejd.

Ansökan finns att läsa här,  Samråd Rabbalshede kraft

Samrådstiden gick ut i början av oktober,  men efter kontakt med Olle som har hand om samrådet så har en grupp sammanställt  en skrivelse med  synpunkter angående samrådsrapporten.

Nu finns även en hemsida,  www.undentiveden.nu.
där finns länkar till både samrådshandlngarna samt  synpunkterna på den.

 

Månadsmöte i TUG 12 nov kl. 17.30

Välkommen till utvecklingsgruppens novembermöte i Skolbyggnaden. Det börjar  17.30. Alla är som är intresserade av som händer i bygden är välkomna.
I kväll kan man t ex få veta lite mer vindkraftsutbyggnad på västra sidan  på verkar den östra sidan – dvs Sannerud, Häggeboda m fl.