Daniel Bergdahl informerar om fisket i Unden

Tiveds skolbyggnad måndag 7 mars kl 18.00
Länsstyrelsen medverkar i ett möte som Tiveds Utvecklingsgrupp har bjudit in till.

Försurning och vandringshinder i form av dammar har gjort att antalet fiskar i Unden minskat under många år. Men de senaste årens kalkning och fiskevårdsarbete har gett resultat. Provfiske i kalkade och åtgärdade bäckar visar en tiodubbling av antalet öringsungar. För att ytterligare förbättra miljön för Undens fiskar behöver vandringsvägar öppnas. Daniel Bergdahl från Länsstyrelsen berättar om vad som gjorts och vilka åtgärder som planeras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × 4 =