Biotoprestaurering

“Den ekologiska statusen hos större sjöar och vattendrag har bedömts av vattenmyndigheten. Ett stort problem är vattenreglering, som påverkar den naturliga ekologin och fungerar som vandringshinder för fiskarna, se figur 3. Skagersholmsån och Sågkvarnsbäcken hör till de biologiskt mest värdefulla vattendragen
i kommunen. Sågkvarnsbäcken har redan biotoprestaurerats, medan Skagersholmsån står på tur.”   Miljömål och åtgärder

Biotoprestaurering – ett fint ord för att förstöra  månghundraråriga kulturmiljöer, eller ?  Allt som vi tycker är vackert i vår natur är ett verk av människan under århundraden.  Man har försiktigt med handkraft byggt broar och dammar.

Men allt som de flesta är tycker är fult, stora föryngringsytor till exempel,  är också skapad av människor med maskiner i sin hand.  På några minuter kan man rasera vad generationer har skapat, vårdat och bevarat.  Enögt ser man en sak i taget,  för ögenblicket är det biotoprestaurering som gäller verkar det som.
Gud nåde den som ruckar på ett stenröse  eller rör upp vattnet i  en bäck när man gräver ned bredband. Men vid biotoprestaurering då finns inga begränsningar vad man kan göra.
Det finns många andra ställen som är mer angelägna att återställa – gamla förgifta industriområden av olika slag..

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 5 =

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.