Hantverkscaféerna sätter fart igen

Nu är det dags att plocka fram strumpstickorna igen.  Marie meddelar att caféet i Dammtorp börja vårens träffar måndagen den 15:e januari.  Som vanligt så är samling i Dammtorp udda veckor och i församlingshemmet jämna veckor.